Teamcoaching


Wanneer teamcoaching?

Soms loopt het in een team niet zo lekker; er wordt geklaagd, geroddeld, mensen houden zich niet aan afspraken, er wordt niet constructief samengewerkt. Dan is het van belang om te kijken wat er speelt. Soms kun je daar als leidinggevende zelf al stappen in maken. Dat lukt echter niet altijd. Dan is het fijn als er iemand met je mee kan kijken. Bijvoorbeeld om de invulling van jouw rol als leider te verhelderen en hoe dit het het functioneren van je team raakt. Ook kan het behulpzaam zijn om teamcoaching in te zetten en het team met elkaar in gesprek te laten gaan. Wat maakt dat wij werken zoals wij werken? Waarom spreken we elkaar niet aan op de afspraken die we hebben gemaakt? Waarom praten we over elkaar en niet met elkaar. Ik kan je helpen om deze onderliggende dynamieken boven tafel te krijgen én met elkaar te kijken naar hoe het anders kan.

Mijn werkwijze

Ik start altijd met een uitgebreide vrijblijvende intake. In dit gesprek verkennen we wat er speelt en wat het doel is van de coaching. Vervolgens maak ik een offerte op waarin ik de aanpak en de hoeveelheid benodigde tijd beschrijf die nodig is voor een blijvende verandering. Na akkoord gaan we van start met het traject. Tussentijdse evaluaties maken standaard onderdeel uit van een traject om zo tijdig bij te kunnen sturen waar nodig.